Bilag til krav om livscyklusvurdering

Sidst opdateret 29/05/2020

Bilag 1: Emissionsfaktorer

Sidst opdateret 03/06/2020

Tabel 7. Miljøbelastning af transport i modul A4 (Tabellen er opdateret d. 7. september 2020).

Referencen er 1.000 kg last per kørt kilometer med en given transportform.

Kilde af miljødata: Ökobaudat 03-06-2020. Til dokumentation skal der benyttes den gældende Ökobaudat eller den gældende LCAbyg version. 

Miljøbelastning

 

Ökobaudat kilde

Klimapåvirkning

(GWP)

Klimapåvirkning

(GWP)

Transportform (TF)

Datasæt (link)

kg CO2-eq / ton km

kg CO2-eq / kg km

TF1. Lastbil (maks. 26 ton totalvægt)
Truck
8,97E-02
8,97E-05
TF2. Lasttog (over 26 ton totalvægt) 
Truck-trailer
6,44E-02
6,44E-05
TF3. Containerskib
Containerschiff
9,01E-03
9,01E-06
TF4. Kystskib
Massengutfrachter Küste
1,53E-02
1,53E-05
TF5. Massegodsskib
Massengutfrachter Hochsee
4,68E-03
4,68E-06
TF6. Pram
Binnenschiff 
1,90E-02
1,90E-05
TF7. Tog
Bahntransport
1,88E-02
1,88E-05

 

 

Tabel 8. Eksempel på beregning og dokumentation af transport i modul A4.

Transportafsnit

Transportform

Byggevare_A

Byggevare_B

1 (fx producent til grossist) TF1 km    
GWP    
 TF2 km    
GWP
   
 TF(...) km    
GWP
   
2 (fx grossist til byggeplads) TF1 km    
GWP
   
TF2 km    
GWP
   
TF(...) km    
GWP
   
Emissionsfaktor

Hele leverings

-kæde

GWP

pr. kg

eller ton

   

 

 

Tabel 9. Miljøbelastning af dieseldrevne anlægsmaskiner i modul A5.

Miljøbelastning

 

Ökobaudat kilde

Klimapåvirkning (GWP)

Reference for
anlægsmaskiner
Datasæt (link)
kg CO2-eq
Diesel (pr. 1 liter)
(baseret på Gravemaskine) 3,54E+00
Gravemaskine (pr. 1 m3 flyttet jord)
Bagger 100 kW Aushub
1,29E+00

 

 

Tabel 10. Obligatoriske Ökobaudat C/D-moduler ved endt levetid. 

Kilde af datasæt: Ökobaudat 13-03-2020. Til dokumentation skal der benyttes den gældende Ökobaudat eller den gældende LCAbyg version.

Materialer og affaldsfraktioner

 

Erstatning for manglende C/D moduler

(Ökobaudat)(datasæt links)  
Glas
Bauschuttaufbereitung
PVC
Bauschuttaufbereitung
Beton Bauschuttaufbereitung
Natursten
Bauschuttaufbereitung
Uglaseret tegl
Bauschuttaufbereitung
Blandinger af natursten,
uglaseret tegl og beton
Bauschuttaufbereitung
Gips
Bauschuttaufbereitung
Blandinger af beton og asfalt
Bauschuttaufbereitung
Metal (aluminium, rustfri stål, stål, galvaniseret stål)
End of Life von Aluminium
End of Life von Edelstahl
End of Life von Stahlprofilen
End of Life von verzinktem Stahl
Metal (befæstigelsesmidler i stål)
Gewindefurchende Schrauben aus Stahl
Kobber (samt zink, messing)
Blanke Kupfer-Hausinstallationsrohre
Blandet forbrændingsegnet affald (fx træ, plast, emballage, pap, papir)
Verbrennung Hausmüll
Træ (også behandlet og imprægneret træ, men ikke limbundne produkter)
Holz naturbelassen in MVA
Træprodukter (limbundne produkter)
Holzwerkstoffe in MVA
Plast (ikke PVC)
Verbrennung Kunststoff in MVA inkl. Gutschrift
Plast (polystyrol, PS)
Verbrennung Polystyrol (PS) in MVA inkl. Gutschrift
Plast (tæppe)
Verbrennung Altteppich in MVA inkl. Gutschrift
Asfalt (tagpap)
Verbrennung Kunststoff in MVA inkl. Gutschrift
Asfalt (afretningslag i gulvkonstruktion)
Gussasphaltestrich
Asfalt (vejanlæg)
Splittmatrixasphalt SMA
Asphaltbinder
Asphalttragschicht / Tragdeckschicht 
Glasuld
Mineralwolle
Stenuld
Steinwolle

 

 

 

Tabel 11. Miljøbelastning af energiformer til beregning af modul 6 (Tabellen er opdateret d. 7. september 2020).
Udover klimabelastningen viser den også øvrige indikatorer for miljøpåvirkning og ressourceforbrug, som LCA-resultaterne skal dokumentere.
År Energiformz

Global opvarmning

(GWP)

Ozonnedbrydning

(ODP) 

Fotokemisk
ozondannelse

(POPC)

Forsuring

(AP)

Næringssaltsbelastning

(EP) 

Abiotisk
ressourceudtømning,
grundstoffer

(ADPe)  

Abiotisk
ressourceudtømning,
fossil

(ADPf)

Total
primærenergi

(PEtot)

kg CO2eq/kWh kg R11eq/kWh
kg ethene-eq/kWh
kg SO2eq/kWh
kg PO4eq/kWh
kg Sb-eq/kWh
MJ/kWh
MJ/kWh
2020 El 2,64E-01
4,89E-15 7,02E-05
6,60E-04
1,41E-04
9,24E-08
2,75E+00
9,77E+00
Fjernvarme 1,31E-01
9,90E-14
5,22E-05
5,11E-04
1,07E-04
2,49E-08
1,44E+00
5,49E+00
Naturgas 2,36E-01
1,35E-17
1,76E-05
1,22E-04
2,06E-05
1,39E-08
3,93E+00
3,94E+00
2025 El 1,35E-01
4,32E-14
5,01E-05
4,75E-04
1,04E-04
1,13E-07
1,40E-00 8,00E+00
Fjernvarme 8,78E-02
1,04E-13
4,82E-05
4,79E-04
1,01E-04
2,51E-08
8,60E+01
4,84E+00
Naturgas 2,36E-01
1,35E-17
1,76E-05
1,22E-04
2,06E-05
1,39E-08
3,93E+00
3,94E+00
2030 El  4,70E-02  3,65E-14
3,33E-05
3,20E-04
7,17E-05
1,21E-07
4,72E-01
6,58E+00
Fjernvarme 7,13E-02
1,04E-13
4,64E-05
4,61E-04
9,76E-05
2,51E-08
6,70E-01
4,58E+00
Naturgas 2,36E-01
1,35E-17
1,76E-05
1,22E-04
2,06E-05
1,39E-08
3,93E+00
3,94E+00
2035 El 4,14E-02
3,63E-14
2,90E-05
2,83E-04
6,34E-05
1,28E-07
4,10E-01
6,28E+00
Fjernvarme 6,88E-02
1,05E-13
4,64E-05
4,61E-04
9,79E-05
2,55E-08
6,30E-01 4,58E+00
Naturgas 2,36E-01
1,35E-17
1,76E-05
1,22E-04
2,06E-05
1,39E-08
3,93E+00
3,94E+00
2040 El 4,03E-02
3,74E-14
2,73E-05
2,68E-04
6,03E-05
1,37E-07
4,06E-01
6,15E+00
Fjernvarme 6,80E-02
1,07E-13
4,57E-05
4,57E-04
9,68E-05
2,55E-08
6,19E-01 4,54E+00
Naturgas 2,36E-01
1,35E-17
1,76E-05
1,22E-04
2,06E-05
1,39E-08
3,93E+00
3,94E+00

 

 


Bilag 2: Bygningsmodellen

Tabel 12. Bygningsmodellens indhold og struktur

Bygningsdelsgrupper og -undergrupper

1.0 Fundamenter
1.1 Randfundamenter
1.2 Stribefundamenter under
bærende indervægge
1.3 Punktfundamenter
1.4 Pælefundering
2.0 Terrændæk
2.1 Terrændæk
3.0 Ydervægge
3.1 Kælderydervægge
3.2 Ydervægge
4.0 Indervægge
4.1 Ikke-bærende indervægge i kælderen
4.2 Bærende indervægge i kælderen
4.3 Ikke-bærende indervægge
4.4 Bærende indervægge
5.0 Dæk
5.1 Kælderdæk
5.2 Etagedæk
6.0 Trapper og ramper
6.1 Trapper og ramper
7.0 Søjler og bjælker
7.1 Søjler
7.2 Bjælker
7.3 Beklædning
8.0 Altaner og altangange
8.1 Altanbund
8.2 Fastgørelse
8.3 Rækværk
9.0 Tage
9.1 Tage
10.0 Vinduer, døre, glasfacader
10.1 Vinduer
10.2 Døre
10.3 Glasfacader
11.0 Afløb
11.1 Faldstammer
11.2 Nedløb fra tag
12.0 Vand
12.1 Varmtvandsbeholder
12.2 Vandrør
13.0 Varme
13.1 Forsyningsanlæg
13.2 Varmerør
13.3 Radiatorer
13.4 Gulvvarme
14.0 Ventilation og køl
14.1 Anlæg
14.2 Kanaler
15.0 El- og mekaniske anlæg
15.1 El-anlæg
15.2 Transportanlæg
15.3 Energiproduktion
15.4 Belysning
20.0 Udearealet
20.1 Sekundær bebyggelse (fx skure, garager)
20.2 Belægninger
20.3 Terrænbefæstninger (fx spunsvægge)
20.4 Belysning
20.5 Installationer over jord
20.6 Installationer under jord
20.7 Trapper og ramper
20.8 Fast inventar (fx møbler, legeredskaber)
20.9 Øvrige konstruktioner (fx mure, hegn)

 

Tabel 13. Bygningsmodellens supplerende afgrænsning

SfB-kode/Udeladte bygningsdele

3.)
 Alment, kompletterende bygningsdele
  31)5 Gitre
  (32)2
Luger, lemme
  (32)3
Bevægelige indervægge
  (33)3
Lemme, riste, måtterammer m.m.
  (33)3
Riste
  (33)4
Sokler til maskiner m.m.
  (34)3
Riste, måtterammer m.m.
  (37)2
Røglemme
  (37)4
Snefang
  (37)5
Inspektionslemme
  (37)6
Vindskeder
  (37)6
Sternbrædder
  (37)6
Inddækninger
  (37)5
Inspektionslemme
(4.)
Alment, overfladebygningsdele
  (40)7
Arealer for beplantning
(6.)
Alment, el- og mekaniske anlæg

(64)
Elektronik og svagstrømsanlæg
  (64)1
Kommunikationsanlæg
  (64)2
Dataanlæg
  (64)3
Informationsanlæg
  (64)4
Sikringsanlæg
  (64)5
Proceskontrolanlæg
 
 

Øvrige afgrænsninger

Medtages i el- og mekaniske anlæg
Transportanlæg som rulletrapper, elevatorer og kraner
Derudover kabler, belysningsarmaturer og alle komponenter til energiforsyningen, som indgår i energirammeberegningen
Udelades i el- og mekaniske anlæg
Lyskilder
Komponenter til styring, bygningsautomatik, kommunikation/data, tavler, skilte, skærme, afbryder/ kontakter, nødstrømsgeneratorer, kabelbakker
Udelades generelt¨
Fugematerialer, som ikke er en del af et produkt eller system
Hårde hvidevarer, køkkeninventar
Vegetation og vandområder

 

 


Bilag 3: Dokumentationskrav

Tabel  14. Overblik over dokumentationskrav

Emne

Dokumentation

Bilag

Inddata Projekt • Ansvarlig for livscyklusvurdering
• Byggetilladelse
• Bygherre
• Adresse
• Version af bygningsreglementet
• Dato for påbegyndelse af byggearbejdet
• Anmeldelse af byggearbejde
• Dato for ibrugtagning af byggeriet
• Ibrugtagningstilladelse
Bygning
• Bygningstype: Kontor, skole / institution, hospital, enfamiliehus, rækkehus, etageboligbyggeri, andet (specificeres)  
• Energiklasse (BR18 eller lavenergiklasse)
• Be18 resultat rapport
• Energibehov
• Opvarmet areal
• Be18 model dokumentation
• Etageareal [m2]
• Byggetilladelse
• Etager over terræn [antal]
• Kælderetager [antal]

Bygningsmodel

• Struktur jf. Bilag 2, Tabel 12 eller anden klassifikation

• Resultat rapport

 

• Eventuel dokumentation af faktisk spildmængde

• Levetider af byggevarer jf. SBi 2013:30

• Mængder af byggevarer jf. struktur i Resultatrapport

• Spild: 10%, medmindre andet dokumenteres

• Visuel dokumentation af mængder og materialevalg i det færdige byggeri

• Tegninger

• Dokumentation på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse: Tegninger i myndighedsprojekt og eventuelt supplerende materiale til dokumentation af mængder og materialevalg

Miljødata

(A1-3, B4, C3-4, D)

• Vurdering af kvalitet og repræsentativitet jf. Tabel 4, hvis der anvendes specifikke miljødata

• Redegørelse

 

• Miljøvaredeklarationer

 

• Reference til de pågældende byggevarers følgesedler

• Dokumentation på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse: Ingen vurdering

A4 Transport i forbindelse med opførelse / montering 

• Beregning

• Redegørelse

 

• Følgesedler for alle leverancer til byggeplads

 

• Dokumentation for transport af byggeaffald

• Dokumentation på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse: Ingen vurdering

A5 Opførelse / montering

• Opgørelse af netbaseret energiforbrug jf. Bilag 3: Tabel 15

• Måleraflæsninger, registrering (Bilag 3: Tabel 15), slutregnskab

 

• Redegørelse for brændstofforbrug (kun ved beregning)

 

• Dokumentation for mængde og fraktioner af byggeaffald henholdsvis genbrug / genanvendelse

• Aflæsning (alternativ beregning) af brændstofforbrug

• Opgørelse af mængde og fraktioner af byggeaffald

• Dokumentation ved byggeanddragende: Ingen vurdering

Resultater

Alle moduler

• Klimapåvirkning total [kgCO2-eq] og for referenceenheden [kgCO2eq/m2/år]

• Ved brug af LCAbyg afleveres LCAbyg rapporten (pdf) og LCAbyg projektfilen.

 

• Alternativt: Resultat rapport (tekst og fil) jf. Bilag 4.

• Referenceenheder: Opvarmet areal (energi til bygningsdrift), etageareal (materialer)

• Resultater skal desuden opgøres i de miljø- og ressourceindikatorer, som er inkluderet i Bilag 1, Tabel 11. (gælder ikke for A4)

• Betragtningsperioden er 50 år.

 

Tabel 15. Registrering og opgørelse af måleraflæsninger

Delforbrug

  Aflæsning
1. måned
2. måned
(...)
Slutaflæsning
Sum
1. Maskiner
El          
2. Skurby
El
         
3. Belysning
El
         
4. Transport på pladsen
El
         
5. Opvarming (råhus)
El
         
6. Udtørring (råhus)
El
         
7. Særlige forbrug
El
         

Samlet energiforbrug

Målere
Måleraflæsning
Målerenhed
El (hovedmåler)
  kWh
El (bimålere)
(sum af alle delforbrug)
kWh
Fjernvarme
  kWh
Naturgas
  m3

 

 

Bilag 4: Resultatrapport

Bilaget er en Excel-fil med eksempel på en resultatrapport, som angiver dokumentationens datastruktur. Eksemplet indeholder et mindre beregningseksempel, der illustrerer hvordan resultatrapporten kan udfyldes.