Støj fra ventilationssystemer i boliger

Sidst opdateret 04/07/2022

Krav

Sidst opdateret 04/07/2022
I boligers opholdsrum må støjniveauet LAeq fra ventilationssystemer højst være 25 dB.

Måleblad

Sidst opdateret 04/07/2022
Målebladet kan anvendes til dokumentation af støj fra ventilationssystemer i boliger.

Hvis du skal dokumentere efterlevelse af FBK kravet om støj fra ventilationssystemer i bygninger, er der udarbejdet et udkast til, hvordan et måleskema, som indeholder de relevante oplysninger for kravet, kan se ud. Det kan du downloade nedenfor som PDF.

Vejledning

Kravet gælder for umøblerede beboelsesrum med ventilationssystemet i drift med grundventilation og med emhætte i position ”kontrolventilation” (laveste indstilling).

Overholdelse af kravet dokumenteres enten via beregninger eller via en teknisk rapport på baggrund af lydmålinger i de relevante beboelsesrum.   Målinger skal foretages i overensstemmelse med SBi-anvisning 217 ”Udførelse af bygningsakustiske målinger”, afsnit 6. Korrektion for baggrundsstøj foretages efter retningslinjerne i DS/EN ISO 16032.

Målinger foretages som stikprøver. Hvis flere boliger på den samme byggesag er opført med akustisk ens konstruktioner og ventilationssystemer, skal målingerne udføres i mindst 5 %
af de givne boliger.