Støj fra ventilationssystemer i boliger

Sidst opdateret 29/05/2020

Krav

Sidst opdateret 29/05/2020
I boligers opholdsrum må støjniveauet LAeq fra ventilationssystemer højst være 25 dB.

Vejledning

Kravet gælder for umøblerede beboelsesrum med ventilationssystemet i drift med grundventilation og med emhætte i position ”kontrolventilation” (laveste indstilling).

Overholdelse af kravet dokumenteres enten via beregninger eller via en teknisk rapport på baggrund af lydmålinger i de relevante beboelsesrum.

Målinger skal foretages i overensstemmelse med SBi-anvisning 217 ”Udførelse af bygningsakustiske målinger”, afsnit 6. Korrektion for baggrundsstøj foretages efter retningslinjerne i DS/EN ISO 16032.

Målinger foretages som stikprøver. Hvis flere boliger på den samme byggesag er opført med akustisk ens konstruktioner og ventilationssystemer, skal målingerne udføres i mindst 5 %
af de givne boliger.