Arrangementer og workshops

Sidst opdateret 09/01/2022

Kommende arrangementer

Her på siden kan du se kommende og afholdte arrangementer og møder, hvor den frivillige bæredygtighedsklasse præsenteres og debatteres.

 

Listen over kommende arrangementer bliver løbende opdateret.

Kommende arrangementer:

Bemærk, at det ikke er alle arrangementer og møder, som er åbne for alle. 

Nr. Organisation Arrangement Dato
1 Bolig- og Planstyrelsen og BUILD Workshop 5 om FBK krav 8 og 9 for de aktører, som er tilmeldt testen af klassen 26.04.2022
2 Bolig- og Planstyrelsen og BUILD Workshop 6 - Temaworkshop
10.2022
3 Bolig- og Planstyrelsen og BUILD Workshop 7 - Temaworkshop 02.2023
4  Bolig- og Planstyrelsen og BUILD Workshop 8 - Temaworkshop Medio 2023

Afholdte arrangementer

Sidst opdateret 21/01/2022

På denne side vil styrelsen løbende orientere om arrangementer og møder styrelsen har deltaget i, i relation til den frivillige bæredygtighedsklasse.

Afholdte arrangementer
Nr. Organisation Arrangement Dato
1 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Åbent webinar: Præsentation af den frivillige bæredygtighedsklasse (læs mere nedenfor) 16.06.2020
2 Bygherreforeningen
Medlemsmøde 22.06.2020
3 KL -Kommunernes Landsforening Medlemsmøde 21.08.2020
4 VELTEK Medlemsmøde
16.09.2020
5 DI Dansk Byggeri Temadag 16.09.2020
6 Miljøstyrelsen Partnerskab for offentlige grønne indkøb 01.10.2020
7 Dansk Facility Management
Medlemsmøde 21.10.2020
8 Danske Arkitektvirksomheder Åben paneldebat på Building Green: Frivillig bæredygtighedsklasse - Hvorfor og hvordan? 28.10.2021
9 Concito, Rådet for Grøn Omstilling og Realdania
Åbent webinar: Hvor peger den nye frivillige bæredygtighedsklasse hen? 18.11.2020
10 Dansk Facility Management
Netværksmøde
24.11.2020
11 BYG FYN Årsmøde
24.11.2020
12 Videncenter for energibesparelser i bygninger (VEB) Faglig temadag
01.12.2020
13 Region Syd og BYG FYN
Netværk for offentligt bæredygtigt byggeri i Syddanmark
01.12.2020
14 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og BUILD
Workshop 1 - Kickoff for de aktører, som er tilmeldt testen af klassen 13.01.2020
15 BUILD - Institut for byggeri, by og miljø, AAU
Webinar/kursus: Introduktion til den frivillige bæredygtighedsklasse
12.03.2021
16 BUILD - Institut for byggeri, by og miljø, AAU
Webinar/kursus: Introduktion til den frivillige bæredygtighedsklasse
23.03.2021
17 Bolig- og Planstyrelsen og BUILD
Workshop 2 - FBK krav 1-3 for de aktører, som er tilmeldt testen af klassen
21.05.2021
18   Bolig- og Planstyrelsen og BUILD Workshop 3 - FBK krav 4-6 for de aktører, som er tilmeldt testen af klassen 30.09.2021
19   Bolig- og Planstyrelsen og BUILD Workhop 4 - FBK krav 7 for de aktører, som er tilmeldt testen af klassen 18.01.2022

Webinar om FBK juni 2020

Webinar om den frivillige bæredygtighedsklasse

Torsdag d. 18. juni 2020, kl. 14:00-15:30

 

For at give den frivillige bæredygtighedsklasse den bedst mulige start, inviterede Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen branchen til et åbent webinar om vejledningen og den toårige testfase.

 

Webinaret blev optaget på video og kan ses nedenfor. Præsentationen fra webinaret kan endvidere downloades som PDF. 

 

Dagsorden:

 

  • Den frivillige bæredygtighedsklasse – næste skridt
  • De ni krav i bæredygtighedsklassen
  • Tilmelding, casebank, dokumentation og evaluering
  • Realdania - Pulje på 5 mio. kr. til afprøvning af den frivillige bæredygtighedsklasse
  • Afrunding

Se webinaret her

Optagelse af webinar om den frivillige bæredygtighedsklasse (1:10:26)

Klik på billedet og download præsentationen (PDF)

Workshops

Styrelsen har planlagt et workshopforløb med de personer, der konkret arbejder med efterlevelsen af kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse. Formålet er at sikre en tæt dialog med praktikerne om de enkelte krav som et supplement til evalueringen, herunder spørgeskema, interviews og dokumentation.

 

Præsentationerne fra de fem workshops kan hentes her på siden umiddelbart efter at de er afviklet.

 

Workshop 5 om FBK krav 8-9 er den næste i rækken og den finder sted i foråret 2022. Workshoppen er som udgangspunkt kun for de aktører, som er tilmeldt testen af klassen.

Klik på billedet og hent den samlede præsentation fra Kickoff workshoppen om den frivillige bæredygtighedsklasse eller hent præsentationerne enkeltvist via listen nedenfor.

Workshop 1: Kickoff

Sidst opdateret 15/01/2021

Onsdag d. 13. januar afholdte styrelsen sammen med BUILD Kickoff workshop om den frivillige bæredygtighedsklasse for de aktører, som er tilmeldt testen af klassen.

 

Se dagsordenen og hent præsentationerne fra workshoppen nedenfor.

 

Dagsorden

 

09:00

Velkomst og introduktion til workshopforløbet

09:10

Intro til Casebanken

09:30

Intro til FBKtest.dk (v. BUILD)

09:50

Pause

10:00

Intro til de ni FBK krav

11:50

Afrunding

12:00

Tak for i dag

Klik på billedet og hent den samlede præsentation med indlæg fra workshop 2 eller hent præsentationerne enkeltvist via listen nedenfor.

Workshop 2: LCA, byggeplads og LCC

Sidst opdateret 27/05/2021

Fredag d. 21. maj afholdte styrelsen sammen med BUILD workshop 2 om livscyklusvurdering (LCA), ressourceanvendelse på byggepladsen og totaløkonomisk analyse (LCC) for de aktører, som er tilmeldt testen af klassen.

 

Se dagsordenen og hent præsentationerne fra workshoppen nedenfor.

 

Dagsorden

 

09:00

Velkommen og intro til dagen v. Bolig- og Planstyrelsen og BUILD

09:15

1. indlæg: Overvejelser og erfaringer med livscyklusvurdering (LCA) i et renoveringsprojekt

v. Louise Friberg Sørup og Julie Hansted Andersen, Arkitema

09:30

Gruppediskussion

10:00

Plenum

10:10

Pause

10:20

2. indlæg: Overvejelser og erfaringer med ressourceanvendelse på byggepladsen

v. Thomas Wangsøe Jensen, NCC

10:35

Gruppediskussion

11:05

Plenum

11:15

Pause

11:25

3. indlæg: Overvejelser og erfaringer med totaløkonomisk analyse (LCC)

v. Lone Hedegaard Mortensen og Peter Noyé, NIRAS

11:40

Gruppediskussion

12:10

Plenum

12:20

Afslutning

 

Klik på billedet og hent den samlede præsentation med indlæg fra workshop 3 eller hent præsentationerne enkeltvist via listen nedenfor.

Workshop 3: Drift- og vedligeholdelsesplan, problematiske stoffer og afgasning

Sidst opdateret 21/10/2021

Torsdag d. 30. september afholdte styrelsen sammen med BUILD workshop 3 om drift- og vedligeholdelsesplan, problematiske stoffer og afgasning for de aktører, som er tilmeldt testen af klassen.

 

Se dagsordenen og hent præsentationerne fra workshoppen nedenfor.

 

Dagsorden

 

09:00

Velkommen og intro til dagen v. Bolig- og Planstyrelsen og BUILD

09:15

1. indlæg: Overvejelser og erfaringer med drift- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklima i et renoveringsprojekt

v. Amalie Sanderson Darville fra Juul & Hansen arkitekter Aps

09:30

Gruppediskussion

10:00

Plenum

10:10

Pause

10:20

2. indlæg: Overvejelser og erfaringer med dokumentation af problematiske stoffer

v. Morten Buus fra Buus Consult Aps

10:35

Gruppediskussion

11:05

Plenum

11:15

Pause

11:25

3. indlæg: Overvejelser og erfaringer med afgasninger til indeklimaet

v. Maria Møldrup fra Henning Larsen Architects A/S

11:40

Gruppediskussion

12:10

Plenum

12:20

Afslutning

 

Klik på billedet og hent den samlede præsentation med indlæg fra workshop 4 eller hent præsentationerne enkeltvist via listen nedenfor.

Workshop 4: Eftervisning af dagslys

Sidst opdateret 21/01/2022

Tirsdag d. 18. januar 2022 afholdte styrelsen sammen med BUILD workshop 4 om FBKs dagslys-krav for de aktører, som er tilmeldt testen af klassen.

 

Se dagsordenen og hent præsentationerne fra workshoppen nedenfor.

 

Dagsorden

 

10:00

Velkommen og intro til dagen v. Louise Meier Uldall, Bolig- og Planstyrelsen

10:10

1. indlæg: Resultater fra dagslysanalyse og forventninger til ændring af BR-krav om dagslys 

v. Niels Bruus Varming, Bolig- og Planstyrelsen

10:25

2. indlæg: Om de to metoder til dagslysberegning 

v. Jens Christoffersen og Kurt Eriksen, VELUX

10:45

3. indlæg: Om brug af den timebaserede metode med afsæt i case 

v. Steffen Maagaard, MOE

11:05

Spørgsmål til oplægsholdere

11:15

Gruppediskussion i break-out rooms             

11:40

Fælles opsamling v. Kim Haugbølle, BUILD

12:00

Afrunding

 

Klik på billedet og hent den samlede præsentation med indlæg fra workshop 5 eller hent præsentationerne enkeltvist via listen nedenfor.

Workshop 5: Støj fra ventilationssystemer i boliger og Rumakustik i boliger

Sidst opdateret 27/04/2022

Tirsdag d. 26. april 2022 afholdte styrelsen sammen med BUILD workshop 5 om FBKs to boligkrav for de aktører, som er tilmeldt testen af klassen.

 

Se dagsordenen og hent præsentationerne fra workshoppen nedenfor.

 

Dagsorden

 

12:30

Velkommen, nyt fra BPST og status v. Louise Meier Uldall, Bolig- og Planstyrelsen

12:40

1. oplæg: Introduktion til FBK krav 8 om støj fra ventilationssystemer 

v. Birgit Rasmussen, BUILD

12:55

2. oplæg: Erfaringer med FBK krav 8 og forslag til dokumentation af støj fra ventilationssystemer

v. Rune Egedal, FORCE, og Birgit Rasmussen, BUILD

13:10 Diskussion i grupper

13:40

Plenum diskussion v. Kim Haugbølle, BUILD

13:55

3. oplæg: Introduktion til FBK krav 9 om rumakustik i boliger

v. Birgit Rasmussen, BUILD

14:05

4 oplæg: Erfaringer og overvejelser med kravet for rumakustik i boliger for Botilbud Søndersø

v. Amalie Darville, Juul & Hansen Arkitekter

14:20

Diskussion i grupper

14:50

Plenum og afrunding v. Kim Haugbølle, BUILD og Louise Meier Uldall, BPST