24 familieboliger - Torps Alle - Vejen

Sidst opdateret 25/05/2021
Bygningstype: Boliger
Størrelse: 2024 m²
Forventet ibrugtagning: Marts 2023
Budgetinterval: 20-30 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Projektet omhandler etablering af 24 tidssvarende, almene familieboliger i god håndværksmæssig kvalitet, sådan at boligerne fremstår attraktive i nutidigt og ikke mindst i et fremtidigt boligmarked. 
Den arkitektoniske hensigt for området er at skabe ét nyt sammenhængende område, der kommer til at fremstå som en helhed.

 

I udformningen af boligerne har der været fokus på at tilbyde gennemlyste lejligheder, der bidrager til såvel gode dagslysforhold i boligerne samt udsyn til flere orienteringer fra køkkenet. Bygningskroppen er bearbejdet så alle boliger har store overdækkede private opholdsarealer mod syd eller vest.

Bygherre og samarbejdspartnere

Motivation for deltagelse

At drive forretning på en ansvarlig og stadigt mere bæredygtig måde, er et vigtigt led i Bovia’s strategi. Bovia arbejder for at skabe løsninger, der er forsvarlige og fokuserer på bæredygtighed. Projektet skal bidrage til at skabe konkrete indsigter fra egen praksis i forhold til at opstille og formulere fremtidige retningslinjer for bæredygtigt byggeri, med fokus på miljø- og klimamæssige-, sociale- og økonomiske kvaliteter.

 

Bæredygtighedsrådgivere inddrages tidligt så det kan undersøges og understøttes, hvordan bæredygtighedskrav, -fokus og -værdiskabelse kan ske, uden at det nødvendigvis vil være fordyrende. Det rettidige bæredygtighedsfokus skal bidrage til at undersøge, hvad der med rimelighed kan indeholdes i rammebeløbet samt identificere, hvad der allerede er en del af projektet.

Tilmeldte og dokumenterede krav

 

 

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*


Livscyklusvurdering X -

Ressourceanvendelse på byggepladsen X

Totaløkonomisk analyse X -

Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -

Dokumentation af problematiske stoffer X -

Afgasninger til indeklimaet X -

Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X -

Støj fra ventilationssystemer i boliger X -

Rumakustik i boliger X -

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.