Fortunavej, Gug - 20 Familieboliger

Sidst opdateret 13/01/2022
Bygningstype: Tæt/lav
Størrelse: 1720 m²
Forventet ibrugtagning: April 2023
Budgetinterval: 18,5-20 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Byggeriet udføres som boliger i et niveau.

Der udføres ens boliger i stuen, og på 1. sal. Adgang til 1. Sal er via trappe og repos i stål, med komposit terrassebrædder.
Facaderne er skalmurede, og vinduer er i træ alu.

Inddækninger og sålbænke udføres i pulverlakeret alu, og tagrender + tilbehør som plastmo ståltagrender.
Tagdækningen er en 2 lags papløsning på høvlede og pløjede brædder.

Udearealer udføres efter princip (vild med vilje), hvor der i ikke udnyttede uderum såes en frøblanding, som ikke kræver pasning. 
Udnyttede udvendige opholdsrum er med belægning og/eller græs, samt øvrig beplantning.

 

Bygherre og samarbejdspartnere

Motivation for deltagelse

Motivationen for at deltage er at bidrage med valide data fra almene byggesager. Vi ønsker derudover at tilegne os viden i forbindelse med at indarbejde bæredygtighed i vores byggeprojekter.

Tilmeldte og dokumenterede krav

 

 

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*


Livscyklusvurdering X

Ressourceanvendelse på byggepladsen X

Totaløkonomisk analyse X

Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X

Dokumentation af problematiske stoffer X

Afgasninger til indeklimaet X

Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X

Støj fra ventilationssystemer i boliger X

Rumakustik i boliger X

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.