Kirkebjerg Søpark - Terrassen

Sidst opdateret 19/10/2021
Bygningstype: Etagebolig
Størrelse: 6.763 m²
Forventet ibrugtagning: Marts 2023
Budgetinterval: ca. 88 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

I hjertet af Kirkebjerg i Brøndbyvester opføres Kirkebjerg Søpark. Et levende, nyt, grønt boligområde med tryghed, fællesskab og gode, sunde boliger som omdrejningspunkt. 

Kirkebjerg Søpark strækker sig over knap 50.000 kvadratmeter og består af 452 lejligheder, 36 rækkehuse, to parkeringshuse samt aktivitetshuset Kernen. Boligområdet er inddelt i syv områder med hver deres unikke karakter.

Terrassen er ét af Kirkebjerg Søparks syv områder. Terrassen rummer 83 lejeboliger med 2-4 værelser fordelt på 60-100 kvadratmeter. Boligerne er fordelt på ejendommens seks opgange og omkranses af grønne, fælles udearealer. 

Terrassen vil blive DGNB-sølvcertificeret.

Bygherre og samarbejdspartnere

Motivation for deltagelse

AKF Koncernen er et ejendoms- og projektudviklingsselskab, der udvikler og driver erhvervs- og boligejendomme. 

Hos AKF Koncernen ønsker vi at bidrage til udviklingen af et bæredygtigt samfund, ligesom vi betragter bæredygtighed i vores ejendomme som en måde at fremtidssikre vores ejendomsværdier. Af samme grund øger vi kontinuerligt vores ambitionsniveau for implementering af og arbejdet med bæredygtighed. 

Vi forventer, at Den Frivillige Bæredygtighedsklasse kan give os værdifuld indsigt i, hvordan vi møder fremtidige krav inden for bæredygtighed i såvel samfund som byggeri. Vi ønsker at være på forkant med den bæredygtige udvikling, ligesom vi er særligt optagede af at udvikle, bygge og drive sunde ejendomme, der kan danne ramme om menneskers liv og hverdag.

Tilmeldte og dokumenterede krav

 

 

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*


Livscyklusvurdering X X

Ressourceanvendelse på byggepladsen X

Totaløkonomisk analyse X -

Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -

Dokumentation af problematiske stoffer X -

Afgasninger til indeklimaet X -

Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X -

Støj fra ventilationssystemer i boliger X -

Rumakustik i boliger X -

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.