Kløverbakken bofællesskab i Odder

Sidst opdateret 21/12/2021
Bygningstype: Nybyggeri boliger
Størrelse: 7.200 m²
Forventet ibrugtagning: August 2022
Budgetinterval: 90-110 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Kløverbakken opføres som et bæredygtigt bofællesskab i udkanten af Odder, med 58 boliger fordelt på 30 2-planshuse og 28 1-planshuse. I Kløverbakken opføres der desuden et 500 kvm stort fælleshus, et orangeri på 150 kvm og diverse andre fælles faciliteter. 

Alle huse i Kløverbakken opføres i træelementer, med træfacader og med sedumtag. 

 

Kløverbakken realiseres i samarbejde med en stor gruppe lokalforankrede ildsjæle, der både har bidraget til udviklings- og salgsprocessen. 

Bygherre og samarbejdspartnere

Motivation for deltagelse

De sidste tre år har Thybo Ejendomsudvikling arbejdet målrettet med en ambitiøs bæredygtighedsstrategi. 

 

Det har udmøntet sig i flere klimaprojekter - hvoraf det ene, Terrassehusene, også deltager i testfasen af FBK.

 

Med Kløverbakken går vi all in. Det skal både svanemærkes, DGBN-certificeres (platin) og der skal anvendes FBK-krav. 

Vi vil gerne arbejde med bæredygtighed på alle fronter - og er også interesseret i at lære de forskellige ordninger at kende - ligesom vi gerne vil sidestille de erfaringer vi gør os med de forskellige mærkninger. 

Tilmeldte og dokumenterede krav

 

 

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*


Livscyklusvurdering X -

Ressourceanvendelse på byggepladsen X

Totaløkonomisk analyse X -

Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -

Dokumentation af problematiske stoffer X -

Afgasninger til indeklimaet X -

Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X -

Støj fra ventilationssystemer i boliger X -

Rumakustik i boliger X -

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.