Renovering af Lystoftehuse

Sidst opdateret 11/01/2021
Bygningstype: Etageboligbyggeri
Størrelse: Det bebyggede areal udgør 2.823 m² med et samlet etageareal på 5.528 m².
Forventet ibrugtagning: Juli 2024
Budgetinterval: Helhedsplanens samlede anlægsbudget er 94 mio. kr. inkl. moms

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Lystoftehuse er en almen bebyggelse opført i 1949.  Består af 9 boligblokke med 2 etager med i alt 80 boliger.

 

De planlagte renovering omfatter:

 

  • Udskiftning og efterisolering af tagene
  • Reparation af sokler, facader og gavle samt udvendig efterisolering med traditionel skalmur
  • Fjernelse af tidligere udført indvendig isolering og efterfølgende skimmelsanering i lejligheder.
  • Udskiftning af vinduer, døre og baldakiner.
  • Ændring af franske altaner til altaner på 1. sal og nedgange til haver i stueetagen.
  • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding.
  • Udskiftning af El-hovedforsyninger og ny belysning ved renoverede opgangsdøre.
  • Udvidelse af 8 1.salsboliger ved inddragelse af tagrum.
  • Miljøforbedring af afdelingens udearealer.

Bygherre og samarbejdspartnere

Motivation for deltagelse

DAB ønsker, som almen boligorganisation, at bidrage til den bæredygtige udvikling i byggeriet og deltage i den grønne genstart efter Corona-nedlukningen.

 

Det er vores ambition at skabe sunde og bæredygtige boliger, hvor der skal sikres en passende balance mellem de miljømæssige, sociale og økonomiske kvaliteter, både i selve byggeriet og i det samfund, bygningen indgår.

 

Ved at deltage i afprøvningen af FBK har vi mulighed for at samle viden om bæredygtigt byggeri, som kan implementeres i fremtidige byggeprojekter – at og være på forkant i forhold til de tiltag, som forventes at blive til krav i bygningsreglementet.

Tilmeldte og dokumenterede krav

 

 

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*


Livscyklusvurdering X -

Ressourceanvendelse på byggepladsen X

Totaløkonomisk analyse X -

Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -

Dokumentation af problematiske stoffer X -

Afgasninger til indeklimaet X -

Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X -

Støj fra ventilationssystemer i boliger X -

Rumakustik i boliger X -

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.