Ramløse - bindingsværk - Rockzero løsning - Søkrogvej 18

Sidst opdateret 26/04/2021
Bygningstype: Bindingsværk - ældrevenligt enfamiliehus (nedrivning og nybyg)
Størrelse: 78 kvm (nuværende) > 100-110 kvm (nybyg)
Forventet ibrugtagning: 2022/2023
Budgetinterval: 1,2 - 1,6 mio. (ekskl. hus-/grundkøb)

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Eksisterende bindingsværkhus fra 1800 og renoveret 1924 rives ned. De materialer, der er egnede, bruges til at bygge et nyt hus.

 

Nedrevne materialer bliver på grunden i det omfang, de kan bruges og ikke indeholder skadelige miljøstoffer. Lokalproducerede byggematerialer benyttes så vidt muligt.

 

Huset opføres med Rockzero som bærende system. Facaden kan blive bindingsværk, hvis LCA/LCC peger i den retning.

 

  • Fokus på cirkulære økonomi.
  • Fokus på at undersøge nedtagne materialers værdi.

 

Huset ligger over for et gadekær, med bladent byggeri. Æstetik, bygbarhed og det lokale miljø er ligeledes vigtige parametre for bygherre, der er privat. Bygningen opføres ældre-/handicapvenligt.

Bygherre og samarbejdspartnere

Motivation for deltagelse

Ønske om at undersøge hvor langt man kommer byggeteknisk og økonomisk med en nedrivnings-case i forhold til FBK.

 

I hvilket omfang kan vi nedbringe CO2 og afskaffe/reducere affald? 

 

Har de nedtagne materialer en eller anden værdi på byggepladsen og/eller i processen med at etablere en ny bygning?

 

I hvilken udstrækning kan vi dokumentere bæredygtige og cirkulære materialer?

 

Hvordan er totaløkonomien, når vi indtænker byggefaserne fra nedrivning til slut bolig på en nedrivningscase?

Tilmeldte og dokumenterede krav

 

 

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*


Livscyklusvurdering X -

Ressourceanvendelse på byggepladsen X

Totaløkonomisk analyse X -

Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -

Dokumentation af problematiske stoffer X -

Afgasninger til indeklimaet X -

Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X -

Støj fra ventilationssystemer i boliger X -

Rumakustik i boliger X -

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.