Skibet 2 - boliger i Vejle

Sidst opdateret 09/01/2022
Bygningstype: Nybyggeri boliger, tæt/lav
Størrelse: 2.604 m²
Forventet ibrugtagning: Marts 2022
Budgetinterval: 40-45 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

I Skibet i Vejle opføres 28 2planhuse til udleje. 
Alle huse opføres i træelementer, med skalmuring og sedumtag. Hele projektet bliver desuden svanemærket.

Med skole, institutioner og  idrætsfaciliteter lige i nærheden, og med en smuk udsigt til marker og natur, ligger rækkehusgrunden på en skøn beliggenhed i Skibet.

Med projektets disponering og indretning henvender vi os til en bred målgruppe af både børnefamilier og seniorer.

Bygherre og samarbejdspartnere

Motivation for deltagelse

De sidste tre år har Thybo Ejendomsudvikling arbejdet målrettet med en ambitiøs bæredygtighedsstrategi. 

 

Det har udmøntet sig i flere klimaprojekter - hvoraf det ene, Terrassehusene, også deltager i testfasen af FBK.

 

Vi vil gerne arbejde med bæredygtighed på alle fronter - og er også interesseret i at lære de forskellige ordninger at kende - ligesom vi gerne vil sidestille de erfaringer vi gør os med de forskellige mærkninger. 

Tilmeldte og dokumenterede krav

 

 

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*


Livscyklusvurdering X -

Ressourceanvendelse på byggepladsen X

Totaløkonomisk analyse X -

Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -

Dokumentation af problematiske stoffer X -

Afgasninger til indeklimaet X -

Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X -

Støj fra ventilationssystemer i boliger X -

Rumakustik i boliger X -

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.