Vejledning om udarbejdelse af cases

Sidst opdateret 29/05/2020
Denne vejledning hjælper dig med at udforme en case til Casebanken, når du deltager i testen af den frivillige bæredygtighedsklasse. Det er frivilligt at udarbejde en case.

Procesguide

Tilmelding og dokumentaion foregår via følgende e-mail

Sådan foregår det, når en case bliver udarbejdet

 

Tilmeld dit projekt 

Tilmelding til den frivillige bæredygtighedsklasse kræver, at du udfylder tilmeldingsformularen med stamdataoplysninger om dit byggeprojekt og indsender pr. mail. Testfasen løber fra maj 2020 til maj 2022. Det er muligt at tilmelde byggeprojekter gennem hele perioden uanset om byggeprojektet når at blive færdigt før testfasen stopper. Vi opfordrer til at tilmelde byggeprojekter og uploade dokumentation hurtigst muligt af hensyn til evaluering af bæredygtighedsklassen som pågår løbende. 

 

Alle tilmeldte projekter vil fremgå af listen under  'Tilmeldte byggeprojekter' med navn på bygherre og byggeprojekt, bygningstype, størrelse, tidsplan (forventet ibrugtagning) og budgetinterval, men det er frivilligt om du vil dele din viden og erfaringer i Casebanken. 

Hvis du ønsker at udarbejde en case, så følg nedenstående procesguide og få en case af dit byggeri i Casebanken. 

 

1. Indsaml informationer og foto/illustration

De oplysninger, som en case skal indeholde på Bæredygtighedsklasse.dk, fremgår af indholdsguiden. Vær opmærksom på, at nogle oplysninger først kan sendes senere i processen eller ved testforløbets afslutning.

 

Indledningsvist skal du indsende en motivation for deltagelse og stamdata om byggeprojektet. Begge dele fremgår af tilmeldingsformularen. Der skal derudover indsendes mindst ét foto eller én illustration af projektet. Se anbefalingerne til fotos i foto- og illustrationsguiden.

 

2. Indsend casen

Casen sendes pr. mail. Send evt. store fotos via en service til filoverførsel. Det er muligt løbende at opdatere casebanken med nye informationer, efterhånden som erfaringer opnås og klassens krav opfyldes.

3. Casen bliver publiceret

Når vi har modtaget og kvalitetssikret indholdet publiceres casen. Vi giver besked, når den lægges på siden, og kontakter dig, hvis vi har behov for yderligere information.

4. Del din viden og erfaringer

Når casen er publiceret, kan du oplagt dele den med netværk og samarbejdspartnere.

5. Opdater løbende

Nye informationer sendes ligeledes pr. mail og gennemgår en kvalitetssikring.

Vejledning om udarbejdelse af cases (PDF)

Proces- og indholdsguide til udarbejdelse af cases

Hent vejledningen her

Foto- og illustrationsguide

Cases i Casebanken skal have mindst 1 foto eller illustration, der vises sammen med en beskrivelse af projektet. Det er frivilligt, om der indsendes flere fotos eller illustrationer fx til de enkelte krav.

 

Her får du hjælp til at finde den rette stil, når du skal tage billeder, og du kan desuden se, hvilke krav der er til fotospecifikationer.

 

Hovedmotiv

Illustration eller foto af hele byggesagen udefra fra en god vinkel.

 

Øvrige motiver fx til de enkelte krav

  • Proces- og arbejdssituationer fx fra rådgivningssituationer, byggepladsen eller ved målinger
  • Bygningsdele og detaljebilleder – fx af dagslysforhold, materialevalg eller konstruktioner
  • Lyse rum med synligt gulv og loft

 

Fotospecifikationer

  • Fotos skal leveres i høj opløsning med mindst 220 ppi
  • Filformatet skal være JPG/JPEG eller SVG
  • Billedfilerne må maksimalt fylde 12 MB per stk.
  • Send dem til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen via en fildelingsløsning.
  • Rettigheder og medier: skal være ubegrænset

Samtykkeerklæring

Fotos der portrætterer en eller flere personer, fx i en arbejdssituation, kræver et samtykke fra personen eller personerne, før de kan offentliggøres i Casebanken.

 

Udfyld samtykkeerklæringen og send den underskrevet sammen med fotoet pr. mail.

Samtykkeerklæring

Hent, udfyld og indsend samtykkeerklæringen i
vejledningen, hvis du ønsker portrætfoto i din case.