Gistrup Skole - facaderenovering

Sidst opdateret 21/12/2021
Bygningstype: Folkeskole, facaderenovering
Størrelse: 10.000 m²
Forventet ibrugtagning: Maj 2021
Budgetinterval: 21 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Gistrup Skole skal have foretaget en facaderenovering, hvor den eksisterende forplade bestående af eternitplader udskiftes til en ny teglmur med ny isolering, der opfylder BR18's energikrav. 

 

I samme omgang lægges der stor vægt på at vælge de rigtige materialer i forbindelse med udskiftningen. 

Bygherre og samarbejdspartnere

 • Aalborg Kommune

  Bygherre

  aalborg.dk
 • N+P Arkitektur

  Underrådgiver

  nplusp.dk
 • EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

  Totalrådgiver

  ekj.dk

Motivation for deltagelse

Aalborg Kommune har sat som mål at fremme bæredygtigheden og være frontløber for mere helhedsorienterede løsninger. 

 

Derfor prioriteres bæredygtige løsninger i projekterne, hvor Aalborg Kommune i det pågældende renoveringsprojekt har prioriteret højt at blive oplyst omkring, hvad den miljømæssige gevinst er i at investere i de rigtige materialer. Dette har processerne i den frivillige bæredygtighedsklasse været med til at sikre, hvor valgene af materialer er baseret på LCA- og LCC-analyser. 

 

Ud over fokus på materialerne i renoveringsprojektet skal skolen også energioptimeres, for at kunne efterleve de nuværende energikrav. 

Tilmeldte og dokumenterede krav

 

 

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*


Livscyklusvurdering X X

Ressourceanvendelse på byggepladsen X

Totaløkonomisk analyse X X

Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet - -

Dokumentation af problematiske stoffer X -

Afgasninger til indeklimaet - -

Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet - -

Støj fra ventilationssystemer i boliger U U

Rumakustik i boliger U U

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

 

U = Kravet gælder kun boliger