Europa Plads Aarhus

Sidst opdateret 22/01/2021
Bygningstype: Kontorbyggeri
Størrelse: ca. 15.800 m²
Forventet ibrugtagning: Maj 2023
Budgetinterval: 350 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Der er tale om et kontorbyggeri på 7 etager og ca. 15.800 m2. Byggeriet ligger på hjørnet af Europaplads i Aarhus centrum. Der er tale om et byggeri med cafe-, restaurant, kantine og lobbyarealer i stueetagen og flere forskellige kontorlejemål på de overliggende etager. Der er på flere af etagerne terrasser, samt en tagterrasse på taget.

Bygherre og samarbejdspartnere

 • Finn Bach Petersen

  Bygherre

 • Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

  Rådgiver

  sj.dk
 • Raundahl og Moesby

  Totalentreprenør og udviklingsrådgiver

  raundahl-moesby.dk
 • Realdania

  Realdania støtter afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse i dette projekt

  Realdania.dk

Motivation for deltagelse

Byggeriet skal DGNB guld certificeres og DGNB systemet, er en integreret del af projektets løsning. Der er dog kriterier, som indgår i FBK der ikke pt. er prioriteret i projektet.

Anvendelse af FBK vil dermed kunne højne projektets bæredygtighed. Idet projektet netop nu er i hovedprojekt, vil det være muligt at indarbejde f.eks. FBK’s krav til indholdsstoffer i byggevarer i projektbeskrivelser og kontraktgrundlag for de udførende entreprenører og leverandører.

Tilmeldte og dokumenterede krav

 

 

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*


Livscyklusvurdering X -

Ressourceanvendelse på byggepladsen X

Totaløkonomisk analyse X -

Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -

Dokumentation af problematiske stoffer X -

Afgasninger til indeklimaet X -

Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X -

Støj fra ventilationssystemer i boliger U -

Rumakustik i boliger U -

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

 

U = Kravet gælder kun boliger