Rockwool Renovering HED42A

Sidst opdateret 26/01/2021
Bygningstype: Kontorbyggeri
Størrelse: 3.484 m²
Forventet ibrugtagning: 17-02-2022
Budgetinterval: 66-70 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Projektets formål er at renovere bygningen til BR18 renoveringsklasse 1, og at løfte den installationsmæssigt til moderne kontorhus med et komfortabelt indeklima. Bygningen er på 3484 m², opført i 1972 med 4 etager, stue til 3 sal og har en lille mellembygning til  nabobygningen. Det er en betonbygning med sandwich-facader, huldæk og hovedskillevæg. Taget er renoveret i 2007 og berøres ikke. Bygningen er facaderenoveret på 2 facader mod nord og øst i 2011-2012 med udvendig efterisolering og nye vinduer.

 

Projektet består af: Facaderenovering, med efterisolering af facader mod syd og vest og nye vinduer. Indvendig total kontorrenovering på alle etager. Der etableres ny varmeinstallation inkl. ny varmeforsyning, nyt VAV ventilationssystem med nye aggregater, samt nye el og it installationer.

Bygherre og samarbejdspartnere

 • ROCKWOOL A/S

  Bygherre

  rockwool.dk
 • NIRAS A/S

  Totalrådgiver

  niras.dk
 • Arcgency Arkitekter

  Underrådgiver

  arcgency.com
 • Realdania

  Realdania støtter afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse i dette projekt

  Realdania.dk

Motivation for deltagelse

Rockwool her en bæredygtighedsstrategi hvor vi ønsker at tage vores egen medicin. En del af den strategi er at reducere det klimamæssige fodaftryk i vores administrationsbygninger rundt omkring i verden og renovere til bedste niveau for de enkelte lande vi arbejder i.

 

Derfor giver det også god mening at afprøve bæredygtighedsklassen til BR på denne renoveringssag, som er renoveringen af knap 3.500 m² administrationsbygning i Hedehusene. Med dette kan vi blive klogere på hvordan den kommende tilføjelse til BR fungerer, og hvordan vi kan bidrage til et mere bæredygtigt byggeri i Danmark, samt bidrage til øget fokus på en bæredygtig tilgang både internt i vores virksomhed og udadtil.

Tilmeldte og dokumenterede krav

 

 

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*


Livscyklusvurdering X -

Ressourceanvendelse på byggepladsen X

Totaløkonomisk analyse X -

Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -

Dokumentation af problematiske stoffer X -

Afgasninger til indeklimaet X -

Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X -

Støj fra ventilationssystemer i boliger U -

Rumakustik i boliger U -

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

 

U = Kravet gælder kun boliger