Statsligt kontorknudepunkt i Odense opført i træ. Visualisering: C.F. Møller Architects

Statsligt kontorknudepunkt i Odense

Sidst opdateret 01/03/2022
Bygningstype: Kontorbygning
Størrelse: 30.500 m²
Forventet ibrugtagning: August 2022 - januar 2025
Budgetinterval: 645 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Regeringen har besluttet, at der skal etableres et kontorbyggeri med op til 31.000 kvadratmeter statslige kontorarbejdspladser i Odense.

Med det nye knudepunkt vil der blive skabt attraktive og moderne kontorer for hovedparten af de institutioner, der er placeret i Odense.

Når det står færdigt, vil 10 statslige institutioner blive samlet på Lerchesgade 35. I alt skal kontorknudepunktet huse ca. 1.600 medarbejdere.

Regeringen har fra starten haft et ønske om, at projektet skulle udfordre branchen på, hvor langt man kan gå i forhold til træbyggeri i storskala.

Bygningen opføres som et eksempelbyggeri, hvor de konstruktive elementer i videst muligt omfang er udført i træ.

Bygherre og samarbejdspartnere

Motivation for deltagelse

Som statens bygherre, og en af Danmarks største offentlige bygherrer, ser Bygningsstyrelsen det som vigtigt at bidrage til udviklingen af byggeriet i Danmark, blandt andet ved at indhente erfaringer og skabe engagement i branchen for sammen at sætte gang i den bæredygtige udvikling, 

Projektet skiller sig ud ved anvendelsen af bærende konstruktioner i træ.

Ved at følge FBK sikrer vi bl.a. at bygningens LCA- performance kan benchmarkes med branchen.

Vi får dermed samlet en masse gode erfaringer til gavn for udviklingen af et mere bæredygtigt byggeri i Danmark.

Tilmeldte og dokumenterede krav

 

 

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*


Livscyklusvurdering X -

Ressourceanvendelse på byggepladsen X

Totaløkonomisk analyse X -

Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -

Dokumentation af problematiske stoffer X -

Afgasninger til indeklimaet X -

Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X -

Støj fra ventilationssystemer i boliger U U

Rumakustik i boliger U U

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

 

U = Kravet gælder kun boliger