Casebank

Resultat: 13

Institution

Ny Personalebygning til Randers Naturcenter

Med dette byggeprojekt ønsker Randers kommune en bygning, hvor man kan formidle ”bæredygtighed” og give inspiration til og ”hands on” på forskellige konstruktioner med bæredygtige materialer, konstruktionsopbygninger og isoleringsmaterialer.

Institution

Feldballe Friskolen

Feldballe Friskolen er et udviklingsprojekt der fletter innovation med arkitektur der gør en forskel. Det været drevet af en grundlæggende nysgerrighed efter at blive klogere på nye byggeteknikker og en mere biobaseret tilgang til byggematerialer.

Enfamiliehus-, kæde- og rækkehus

Botilbud Søndersø

Bofællesskabet etableres i et nyopført enfamiliehus på 974 m² i ét plan. Huset indrettes som én bolig med 16 beboere, fællesarealer og servicearealer samt to små gårdhaver i midten, med adgang og visuel kontakt fra fælles arealer.

Enfamiliehus-, kæde- og rækkehus

Enfamiliehus på Johannevej 24, 4040 Jyllinge

Byggeprojektet er et fritliggende enfamiliehus beliggende i Jyllinge i Roskilde kommune i nærheden af Roskilde Fjord. Huset opføres som et et-plans længehus på 201 m² udført med traditionelt materialevalg.

Enfamiliehus-, kæde- og rækkehus

Bendixminde

Projektet er et rækkehusbyggeri med 35 boliger i Odder Kommune. Projektet ønsker at skabe boliger med et sundt indeklima og lav miljøbelastning. Træ anvendes som bærende konstruktion og der stilles skrappe krav til afgasning og kemi.

Institution

Lokesvej 22, 8230 Åbyhøj

På en nuværende naturgrun beliggende imellem et erhvervsområde og et rekreativt område centralt i Aarhus, skal der opføres en seks-gruppers institution. Grunden er ca. 5500 m². Bygningen forventes af udgøre 1200 m².

Institution

Høiriisgårdsvej 2, 8220 Brabrand - Aarhus Kommune

Grunden har været stilleplads for vej og naturservice i Aarhus Kommune, hvorfor der er bygninger, belægninger og evt. forurenet jord, der skal nedrives og fjernes. Institutionen udføres som en integreret 0-6 års institution med fuld fleksibilitet.

Institution

Mallinggårdsvej 4, 8340 Malling - Aarhus Kommune

På en nuværende naturgrund i et boligkvarter på Mallinggårdsvej 4 i Malling syd for Aarhus, skal der opføres en fire-gruppers institution. Grunden er ca. 3000 m². Bygningen forventes af udgøre 600 m².

Renovering

Navn på byggeprojekt [Case skabelon]

Kort beskrivelse af byggeprojektet (max 250 tegn).