Casebank

Resultat: 2

Etageboligbyggeri

Renovering af Lystoftehuse

Lystoftehuse er en almen bebyggelse opført i 1949, der består af 9 boligblokke med 2 etager med i alt 80 boliger. Det bebyggede areal udgør 2.823 m² med et samlet etageareal på 5.528 m².

Etageboligbyggeri

Renovering af Skyttevænget

Helhedsplanen for Skyttevænget skal fremtidssikre afdelingen ved at anlægge et helhedssyn, der sikrer, at der ikke kun bliver tale om en pletvis renovering, men derimod en samlet løsning, som indeholder fysiske, sociale og bæredygtige forbedringer.

Viser 2 af 2