Casebank

Resultat: 14

Institution

Farstrup Skole - facaderenovering

Byggeprojektet på Farstrup Skole omhandler en energioptimering af facaden samt etablering af udhæng på de berørte facader.

Institution

Gistrup Skole - facaderenovering

Gistrup Skole skal have foretaget en facaderenovering, hvor den eksisterende forplade bestående af eternitplader udskiftes til en ny teglmur med ny isolering, der opfylder BR18's energikrav.

Institution

Børnehuset Svanen

Børnehuset Svanen er et dagtilbud for børn i alderen 8 måneder til 6 år. Børnehuset er også et lokalt tilbud for børn med særlige behov, som blandt andet imødekommes ved tilpasset struktur, træningsfaciliteter og tilgængelighed.

Institution

Nyt Uddannelsescenter Bispebjerg

Uddannelsescenteret danner rammen om fremtidens uddannelsesaktiviteter på Bispebjerg Hospital. Uddannelsescenteret vil rumme et auditorium med plads til 200 personer, 12 undervisningslokaler og en "dagligstue"...

Institution

Ny Hyllehøj Daginstitution

Der er tale om en daginstitution til 88 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. Byggeriet forventes udbudt i fagentreprise. Byggeriet er i én etage og er beliggende i et område med naturgas.

Institution

Daginstitution Skovsøbakken

Skovsøbakken er en ny DGNB-certificeret, aldersintegreret daginstitution inkl. legeplads og udearealer for 200 børn (0-6 år) med et bruttoetageareal på cirka l .800 m² i max l etage på en ca. 14.000 m² stor byggegrund i det nordvestlige Slagelse.

Institution

Daginstitution på Skydebanevej

Aalborg. Daginstitutionen skal forventeligt have en kapacitet på 30 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Byggeriet rummer i hovedtræk to børnehavegrupper, en vuggestuegruppe, fællesfaciliteter og et administrationsområde...

Institution

Bygholm Bakke

Daginstitutionen Bygholm Bakker skal have en kapacitet på 150 pladser og med mulighed for udvidelse samt et højt arkitektonisk niveau og en synlig naturprofil. Daginstitutionen skal være bæredygtig og skal DGNB guld certificeres.

Institution

Nyt Børnehus i Hjørring

Nyt Børnehus i Hjørring er en integreret institution beliggende i centrum af Hjørring i Nordjylland. Projektet består af ca. 2.400 m² børnehus fordelt på 2 børnehaveafdelinger, 1 vuggestue og 1 specialafsnit for børn med særlige plejekrav.