Casebank

Resultat: 11

Institution

Nyt Uddannelsescenter Bispebjerg

Uddannelsescenteret danner rammen om fremtidens uddannelsesaktiviteter på Bispebjerg Hospital. Uddannelsescenteret vil rumme et auditorium med plads til 200 personer, 12 undervisningslokaler og en "dagligstue"...

Institution

Ny Hyllehøj Daginstitution

Der er tale om en daginstitution til 88 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. Byggeriet forventes udbudt i fagentreprise. Byggeriet er i én etage og er beliggende i et område med naturgas.

Institution

Daginstitution Skovsøbakken

Skovsøbakken er en ny DGNB-certificeret, aldersintegreret daginstitution inkl. legeplads og udearealer for 200 børn (0-6 år) med et bruttoetageareal på cirka l .800 m² i max l etage på en ca. 14.000 m² stor byggegrund i det nordvestlige Slagelse.

Institution

Daginstitution på Skydebanevej

Aalborg. Daginstitutionen skal forventeligt have en kapacitet på 30 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Byggeriet rummer i hovedtræk to børnehavegrupper, en vuggestuegruppe, fællesfaciliteter og et administrationsområde...

Institution

Bygholm Bakke

Daginstitutionen Bygholm Bakker skal have en kapacitet på 150 pladser og med mulighed for udvidelse samt et højt arkitektonisk niveau og en synlig naturprofil. Daginstitutionen skal være bæredygtig og skal DGNB guld certificeres.

Institution

Nyt Børnehus i Hjørring

Nyt Børnehus i Hjørring er en integreret institution beliggende i centrum af Hjørring i Nordjylland. Projektet består af ca. 2.400 m² børnehus fordelt på 2 børnehaveafdelinger, 1 vuggestue og 1 specialafsnit for børn med særlige plejekrav.

Institution

Ny Personalebygning til Randers Naturcenter

Med dette byggeprojekt ønsker Randers kommune en bygning, hvor man kan formidle ”bæredygtighed” og give inspiration til og ”hands on” på forskellige konstruktioner med bæredygtige materialer, konstruktionsopbygninger og isoleringsmaterialer.

Institution

Feldballe Friskolen

Feldballe Friskolen er et udviklingsprojekt der fletter innovation med arkitektur der gør en forskel. Det er drevet af en grundlæggende nysgerrighed efter at blive klogere på nye byggeteknikker og en mere biobaseret tilgang til byggematerialer.

Institution

Lokesvej 22, 8230 Åbyhøj - Aarhus Kommune

På en nuværende naturgrund beliggende imellem et erhvervsområde og et rekreativt område centralt i Aarhus, skal der opføres en seks-gruppers institution. Grunden er ca. 5500 m². Bygningen forventes af udgøre 1200 m².