Supplerende vejledning og videndeling

Sidst opdateret 28/01/2021
Denne side samler relevant supplerende vejledning og viden om den frivillige bæredygtighedsklasse.

Supplerende guider

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger har udviklet en række guider til at hjælpe byggeriet med omstillingen til bæredygtighed og med at begynde at bruge bæredygtighedsklassen i nybyggeri såvel som i renovering. Find guiderne nedenfor og på videncentrets hjemmeside.

Video

Hvad er den frivillige bæredygtighedsklasse, og hvad betyder den for de udførende håndværkere, montører og installatører? (4:24 min.)

Videncenter for energibesparelser i bygninger

Guide om ressourceanvendelse på byggepladsen

Denne guide beskriver, hvordan I kan opfylde kravet om ressourceanvendelse på byggepladsen i den frivillige bæredygtighedsklasse.

Guide om drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet

Denne guide beskriver, hvordan du kan opfylde kravet i den frivillige bæredygtighedsklasse om en drift- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet.

Guide om dokumentation af problematiske stoffer

Denne guide beskriver, hvordan du kan opfylde kravet om dokumentation af problematiske stoffer i den frivillige bæredygtighedsklasse.

Guide om afgasninger til indeklimaet

Denne guide beskriver, hvordan du kan opfylde kravet om afgasninger til indeklimaet i den frivillige bæredygtighedsklasse.

Guide til mindre renoveringsprojekter

Denne guide beskriver, hvordan du kan bruge den frivillige bæredygtighedsklasse i renoveringsprojekter

Grundbog i Bæredygtighed

Denne grundbog er primært til undervisningsbrug i forhold til håndværkere og kommende håndværkere, og der tages udgangspunkt i, at håndværkeren skal tage forskellige skridt for at kunne bidrage til, at kravene kan overholdes. En række af kravene kræver dog også specialiserede rådgivere til, fx krav om Livscyklusvurdering.

LCA i praksis vejledning

LCA i praksis

Denne publikation har til formål at give rådgivere og andre interesserede i byggebranchen en introduktion og praktisk viden om livscyklusvurdering (LCA) i byggeri.

Januar 2021

Introduktion til livscyklusvurdering af bygninger

Video (4:41 min.)

Case-eksempler på livscyklusvurdering af bygninger

Vidoe (4:40 min.)

LCAbyg5 video-tutorials

1. Kort præsentation af LCAbyg5

Video (7:23)

Kilde: BUILD - Institut for byggeri, by og miljø, Aalborg Universitet

2. Bygning og drift i LCAbyg5

Video (6:22 min.)

Kilde: BUILD - Institut for byggeri, by og miljø, Aalborg Universitet

3. Bygningsmodel i LCAbyg5

Video (7:31)

Kilde: BUILD - Institut for byggeri, by og miljø, Aalborg Universitet

4. Spild og transport i LCAbyg5

Video (3:45)

Kilde: BUILD - Institut for byggeri, by og miljø, Aalborg Universitet

5. Resultater i LCAbyg5

Video (3:29 min.)

Kilde: BUILD - Institut for byggeri, by og miljø, Aalborg Universitet

6. Analyse- og rapportfunktion i LCAbyg5

Video (5:41)

Kilde: BUILD - Institut for byggeri, by og miljø, Aalborg Universitet

Introduktion til den frivillige bæredygtighedsklasse (video)

Introduktion til den frivillige bæredygtighedsklasse

Video (3:50 min.)