Testpanel og evaluering

Sidst opdateret 25/01/2021

Testpanelets formål

Den frivillige bæredygtighedsklasse vil i en periode fra lanceringen og frem til sommer 2022 gennemgå en testfase. I denne periode inviteres hele byggebranchen til at teste bæredygtighedsklassen på konkrete nybyggerier og ombygninger for at indsamle erfaringer, der kan danne grundlag for at indføre krav om bæredygtighed i bygningsreglementet.

Formålet med den toårige testfase er løbende at indsamle erfaringer og evaluere branchens anvendelse af klassen, så det sikres, at der fremadrettet bliver mulighed for at stille krav om bæredygtighed på en miljø- og klimamæssig, social og økonomisk hensigtsmæssig måde.
 
For at understøtte den løbende test og evaluering af den frivillige bæredygtighedsklasse er der i forbindelse med lanceringen af den frivillige bæredygtighedsklasse, fredag d. 29. maj 2020, nedsat et testpanel med repræsentanter på tværs af byggeriets værdikæde.
 
Testpanelet har til formål at dele, drøfte og evaluere erfaringer med anvendelsen af den frivillige bæredygtighedsklasse og de enkelte krav. Testpanelet kan endvidere komme med anbefalinger til den senere implementering af krav til bæredygtighed i bygningsreglementet.
 
Testpanelets deltagere er oplistet nedenfor.

Testpanelets deltagere

Oversigt over testpanelets  deltager

Testpanelets møder

Testpanelets møder, analyser af krav og workshops med aktører i testforløbet for den frivillige bæredygtighedsklasse.
Panelets syvende møde finder sted i juni 2022, umiddelbart efter testfasens afslutning, og det ottende møde ligger i oktober 2022, umiddelbart før eventuelle nye BR-bestemmelser skal træde i kraft d. 1. januar 2023.