Den frivillige bæredygtighedsklasse

LCA i praksis

Publikationen og de tilhørende videoer har til formål at give rådgivere og andre interesserede i byggebranchen en introduktion og praktisk viden om livscyklusvurdering (LCA) i byggeri.

Januar 2021

Seneste tilmeldinger til den frivillige bæredygtighedsklasse

Eksempel på visning af case i Casebanken

Se alle de tilmeldte byggeprojekter i casebanken

Formålet med casebanken er at opsamle erfaringerne fra de deltagende byggeprojekter og dele viden på tværs af byggebranchen.
Visualisering af The Boulevard kontor.

The Boulevard

Kontorhuset The Boulevard bliver et flerbrugerhus med en stærk bæredygtig profil. Ejendommen forventes certificeret efter den højeste standard med DGNB Platin og DGNB Hjerte og etableres med bærende konstruktioner i træ.
Billede af HS16B enfamilieshus

HS16B - Enfamilieshus

Byggeriet er et enfamiliehus, som skal give fleksibilitet til at huse en børnefamilie gennem livets flere faser og pladsbehov.
Visualisering af projekt 1752. Langhus 102 i Børkop.

Projekt 1752 - Langhus 102 i Børkop

Her bygger vi endnu et bæredygtigt enfamiliehus for en privat bygherre, denne gang en Model Langhus 102 i ét plan beliggende i Børkop.
Statsligt kontorknudepunkt i Odense. Visualisering: CF Møller Architects

Statsligt kontorknudepunkt i Odense

Regeringen har besluttet, at der skal etableres et kontorbyggeri med op til 31.000 kvadratmeter statslige kontorarbejdspladser i Odense.
Visualisering af boliger på Dragehøjvej

Familieboliger på Dragehøjvej i Gistrup

2 etager byggeri med familieboliger i både 1 og 2 etager.

Video

Introduktion til den frivillige bæredygtighedsklasse (3:50 min.)

Vejledning om den frivillige bæredygtighedsklasse

Hent 'Vejledning om den frivillige bæredygtighedsklasse'
i PDF-format (A4) her:

Udfyld tilmeldingsformularen og deltag i testen

Hent 'Vejledning om tilmelding, casebank og dokumentation af krav' i PDF-format (A4) her.

Krav og vejledning

Livscyklusvurdering – bygningens samlede klimapåvirkning

Krav og vejledning

Ressourceanvendelse på byggepladsen

Krav og vejledning

Totaløkonomisk analyse – omkostninger til opførelse, drift og vedligehold

Krav og vejledning

Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet

Krav og vejledning

Dokumentation af problematiske stoffer

Krav og vejledning

Afgasninger til indeklimaet

Krav og vejledning

Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet

Krav og vejledning

Støj fra ventilationssystemer i boliger

Krav og vejledning

Rumakustik i boliger

Krav og vejledning