Den frivillige bæredygtighedsklasse

LCA i praksis

Publikationen og de tilhørende videoer har til formål at give rådgivere og andre interesserede i byggebranchen en introduktion og praktisk viden om livscyklusvurdering (LCA) i byggeri.

Januar 2021

Seneste tilmeldinger til den frivillige bæredygtighedsklasse

Eksempel på visning af case i Casebanken

Se alle de tilmeldte byggeprojekter i casebanken

Formålet med casebanken er at opsamle erfaringerne fra de deltagende byggeprojekter og dele viden på tværs af byggebranchen.
Visualisering af det nye boligområde Engdraget i Sorø set fra oven

Engdraget - boliger i Sorø

I Engdraget vil vi skabe de optimale rammer for et godt liv med fokus på boligkvalitet såsom lys og et sundt indeklima.
Oversigtstegning af boligområdet Skibet 2 i Vejle

Skibet 2 - boliger i Vejle

I Skibet i Vejle opføres 28 2-planshuse til udleje.
Foto af AU Risø Bygning 7413

AU Risø bygning 7413 - renovering

Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab gennemfører en modernisering af laboratoriefaciliteterne for bygning 7413 på deres campus på Risø.
Opstalt af Gistrup Skoles facaderenovering

Gistrup Skole - facaderenovering

Gistrup Skole skal have foretaget en facaderenovering, hvor den eksisterende forplade bestående af eternitplader udskiftes til en ny teglmur...

At bo i ro - tiny houses

Formålet med “At bo i Ro” er, at kunne tilbyde særligt skærmede tiny-house inspirerede solo bo-enheder...
Visualisering af Kløverbakken Bofællesskab

Kløverbakken bofællesskab i Odder

Kløverbakken opføres som et bæredygtigt bofællesskab i udkanten af Odder, med 58 boliger fordelt på 30 2-planshuse og 28 1-planshuse.

Enfamiliehus Balle Bygade 20

Byggeprojektet omfatter opførelse af en villa i ét plan, beliggende i Silkeborg.
Visualisering af Bygning C og D

UN 17 Village bygning A-E

UN17 er et nyt og ambitiøst boligbyggeri beliggende på den sidste byggegrund i Ørestand Syd.
Visualisering af Børnehuset Svanen i Gladsaxe

Børnehuset Svanen i Gladsaxe

Børnehuset Svanen er et dagtilbud for børn i alderen 8 måneder til 6 år.

Nyt uddannelsescenter Bispebjerg

Uddannelsescenteret danner rammen om fremtidens uddannelsesaktiviteter på Bispebjerg Hospital. Uddannelsescenteret vil rumme et auditorium med plads til 200 personer, 12 undervisningslokaler og en "dagligstue"...
Visualisering af LKR Innovation House

LKR Innovation House

Der er tale om et byggeri, der etableres i en eksisterende logistik bygning med træfacader og en mindre opvarmet bygning.

Video

Introduktion til den frivillige bæredygtighedsklasse (3:50 min.)

Vejledning om den frivillige bæredygtighedsklasse

Hent 'Vejledning om den frivillige bæredygtighedsklasse'
i PDF-format (A4) her:

Udfyld tilmeldingsformularen og deltag i testen

Hent 'Vejledning om tilmelding, casebank og dokumentation af krav' i PDF-format (A4) her.

Krav og vejledning

Livscyklusvurdering – bygningens samlede klimapåvirkning

Krav og vejledning

Ressourceanvendelse på byggepladsen

Krav og vejledning

Totaløkonomisk analyse – omkostninger til opførelse, drift og vedligehold

Krav og vejledning

Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet

Krav og vejledning

Dokumentation af problematiske stoffer

Krav og vejledning

Afgasninger til indeklimaet

Krav og vejledning

Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet

Krav og vejledning

Støj fra ventilationssystemer i boliger

Krav og vejledning

Rumakustik i boliger

Krav og vejledning