Den frivillige bæredygtighedsklasse

LCA i praksis

Publikationen og de tilhørende videoer har til formål at give rådgivere og andre interesserede i byggebranchen en introduktion og praktisk viden om livscyklusvurdering (LCA) i byggeri.

Januar 2021

Seneste tilmeldinger til den frivillige bæredygtighedsklasse

Eksempel på visning af case i Casebanken

Se alle de tilmeldte byggeprojekter i casebanken

Formålet med casebanken er at opsamle erfaringerne fra de deltagende byggeprojekter og dele viden på tværs af byggebranchen.
Eksempel på visning af case i Casebanken

Daginstitution Skovsøbakken

Skovsøbakken er en ny DGNB-certificeret, aldersintegreret daginstitution inkl. legeplads og udearealer for 200 børn (0-6 år) med et bruttoetageareal på cirka l .800 m² i max l etage på en ca. 14.000 m² stor byggegrund i det nordvestlige Slagelse.
Visualisering af Børnehøjen - Daginstitution på Skydebanevej

Daginstitution på Skydebanevej

Daginstitutionen skal forventeligt have en kapacitet på 30 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Byggeriet rummer i hovedtræk to børnehavegrupper, en vuggestuegruppe, fællesfaciliteter og et administrationsområde...
Visualisering af Grønne Etablissementer - Aalborg Kaserne

Grønne Etablissementer på Aalborg Kaserne

”Grønne Etablissementer på Aalborg Kaserne”, er en del af projekt Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter, med fokus på indarbejdelse af ”grønne” og energimæssige tiltag...
Eksempel på visning af case i Casebanken

24 familieboliger - Torps Alle - Vejen

Projektet omhandler etablering af 24 tidssvarende, almene familieboliger i god håndværksmæssig kvalitet, sådan at boligerne fremstår attraktive i nutidigt og ikke mindst i et fremtidigt boligmarked.
Visualisering af Bygholm Bakke - Daginstitution

Daginstitutionen Bygholm Bakker

Daginstitutionen Bygholm Bakker skal have en kapacitet på 150 pladser og med mulighed for udvidelse samt et højt arkitektonisk niveau og en synlig naturprofil.
Foto af Ramløse - bindingsværk - Rockzero løsning - Søkrogvej 18

Ramløse - bindingsværk - Rockzero løsning - Søkrogvej 18

Eksisterende bindingsværkhus fra 1800 og renoveret 1924 rives ned. De materialer, der er egnede, bruges til at bygge et nyt hus. Huset opføres med Rockzero som bærende system.
Visualisering af byggeprojektet Cirkelbuen

Cirkelbuen Rækkehuse

Projektet omhandler nybyggeri af 39 rækkehuse i 1 og 2 plan med tilhørende haver i Cirkelbuen, Hillerød. Rækkehusene er opdelt i blokke og med boliger i størrelsen 90-124 kvm.
Visualisering af byggeprojektet Marmormolen

Marmormolen 2 og 3

Projektet er et nyt kontorhus beliggende ved Marmorvejen i København. Projektet er bestående af de sidste to etaper ud af i alt tre etaper, som der opføres at Pension Danmark.
Luftfoto af byggegrund ved Thorupgaardsvej i Voel

10 Almene boliger på Thorupgårdsvej i Voel

Der skal etableres en ny afdeling, Thorupgårdsvej, Voel for Silkeborg Boligselskab. Det er visionen at skabe et nyt og attraktivt boligområde i rolige omgivelser, hvor naturen og det grønne spiller hovedrolle i udearealerne.
Luftfoto af byggegrund Svinget 5 8641 Sorring

18 almene familieboliger - Svinget 5 i Sorring

Der skal etableres en ny afdeling på en udstykket grund fra en landejendom i Sorring for Silkeborg Boligselskab. Udgangspunktet for bebyggelsen er en hybrid mellem rationelle rækkehuse suppleret med gårdhavehusenes kvaliteter.
Visualisering af Vordingborg Rådhus

Vordingborg Rådhus

Etape 2 af Vordingborg rådhus bygges direkte mod nordgavlen af det eksisterende Borgerservice (etape 1) beliggende på Valdemarstorvet mod Algade. Begge etaper skal fungere som ét samlet rådhus.
Visualisering af Vandværket ved Regnemark

Vandværket ved Regnemark

Vandværket ved Regnemark bliver Danmarks største vandværk og etableres som erstatning for det eksisterende Vandværk ved Regnemark. Vandværket leverer vand til Københavns Kommune samt flere omkringliggende kommuner...
Foto af Rockwool Renovering HED42A Kontor

Rockwool Renovering HED42A

Projektets formål er at renovere bygningen til BR18 renoveringsklasse 1, og at løfte den installationsmæssigt til moderne kontorhus med et komfortabelt indeklima. Bygningen er på 3484 m², opført i 1972 med 4 etager...
Visualisering af kontorbyggeri placeret på hjørnet af Europaplads i Aarhus centrum

Europa Plads Aarhus

Der er tale om et kontorbyggeri placeret på hjørnet af Europaplads i Aarhus centrum. Byggeriet er 7 etager og ca. 15.800 m² med cafe, restaurant, kantine og lobbyarealer i stueetagen og flere forskellige kontorlejemål på de overliggende etager...
Illustration af Lystoftehuse

Renovering af Lystoftehuse

Lystoftehuse er en almen bebyggelse opført i 1949. Består af 9 boligblokke med 2 etager med i alt 80 boliger. Det bebyggede areal udgør 2.823 m² med et samlet etageareal på 5.528 m².
Illustration af Nyt Børnehus i Hjørring

Nyt Børnehus i Hjørring

Nyt Børnehus i Hjørring er en integreret institution beliggende i centrum af Hjørring i Nordjylland. Projektet består af ca. 2.400 m² børnehus fordelt på 2 børnehaveafdelinger, 1 vuggestue og 1 specialafsnit for børn med særlige plejekrav.
Illustration af SandEnergi bæredygtig villa i Årslev

SandEnergi bæredygtig villa i Årslev

Arkitekttegnet villa i bæredygtige materialer med træ som hovedandel. Som det traditionelle danske parcelhus dog med kant. Høj vægt på indeklima med aktiv solafskærmning, varmepumpe med passiv køling og effektive pumper og ventilationsanlæg.
Foto af renoveringsprojekt Skyttevænget KAB

Renovering af Skyttevænget

Helhedsplanen for Skyttevænget skal fremtidssikre afdelingen ved at anlægge et helhedssyn, der sikrer, at der ikke kun bliver tale om en pletvis renovering, men derimod en samlet løsning, som indeholder fysiske, sociale og bæredygtige forbedringer.
Visualisering af Container Living Musicon

Container Living Musicon

Container Living Musicon er en unik og banebrydende bebyggelse udført med containerboliger og opført i Roskildes kreative bydel, Musicon. Her opføres 30 attraktive, urbane boliger i henholdsvis 30 m2 og 60 m2.
Illustration af personalebygning til Randers Naturcenter

Randers Naturcenter

Med dette byggeprojekt ønsker Randers kommune en bygning, hvor man kan formidle ”bæredygtighed” og give inspiration til og ”hands on” på forskellige konstruktioner med bæredygtige materialer, konstruktionsopbygninger og isoleringsmaterialer.

Video

Introduktion til den frivillige bæredygtighedsklasse (3:50 min.)

Vejledning om den frivillige bæredygtighedsklasse

Hent 'Vejledning om den frivillige bæredygtighedsklasse'
i PDF-format (A4) her:

Udfyld tilmeldingsformularen og deltag i testen

Hent 'Vejledning om tilmelding, casebank og dokumentation af krav' i PDF-format (A4) her.

Krav og vejledning

Livscyklusvurdering – bygningens samlede klimapåvirkning

Krav og vejledning

Ressourceanvendelse på byggepladsen

Krav og vejledning

Totaløkonomisk analyse – omkostninger til opførelse, drift og vedligehold

Krav og vejledning

Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet

Krav og vejledning

Dokumentation af problematiske stoffer

Krav og vejledning

Afgasninger til indeklimaet

Krav og vejledning

Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet

Krav og vejledning

Støj fra ventilationssystemer i boliger

Krav og vejledning

Rumakustik i boliger

Krav og vejledning