Den frivillige bæredygtighedsklasse

LCA i praksis

Denne publikation har til formål at give rådgivere og andre interesserede i byggebranchen en introduktion og praktisk viden om livscyklusvurdering (LCA) i byggeri.

Januar 2021

Video

Livscyklusvurdering af bygninger - Introduktion (4:41 min.)

Video

Livscyklusvurdering af bygninger - Case-eksempler (4:40 min.)

Seneste tilmeldinger til den frivillige bæredygtighedsklasse

Illustration af Lystoftehuse

Renovering af Lystoftehuse

Lystoftehuse er en almen bebyggelse opført i 1949. Består af 9 boligblokke med 2 etager med i alt 80 boliger. Det bebyggede areal udgør 2.823 m² med et samlet etageareal på 5.528 m².
Illustration af Nyt Børnehus i Hjørring

Nyt Børnehus i Hjørring

Nyt Børnehus i Hjørring er en integreret institution beliggende i centrum af Hjørring i Nordjylland. Projektet består af ca. 2.400 m² børnehus fordelt på 2 børnehaveafdelinger, 1 vuggestue og 1 specialafsnit for børn med særlige plejekrav.
Illustration af SandEnergi bæredygtig villa i Årslev

SandEnergi bæredygtig villa i Årslev

Arkitekttegnet villa i bæredygtige materialer med træ som hovedandel. Som det traditionelle danske parcelhus dog med kant. Høj vægt på indeklima med aktiv solafskærmning, varmepumpe med passiv køling og effektive pumper og ventilationsanlæg.
Foto af renoveringsprojekt Skyttevænget KAB

Renovering af Skyttevænget

Helhedsplanen for Skyttevænget skal fremtidssikre afdelingen ved at anlægge et helhedssyn, der sikrer, at der ikke kun bliver tale om en pletvis renovering, men derimod en samlet løsning, som indeholder fysiske, sociale og bæredygtige forbedringer.
Visualisering af Container Living Musicon

Container Living Musicon

Container Living Musicon er en unik og banebrydende bebyggelse udført med containerboliger og opført i Roskildes kreative bydel, Musicon. Her opføres 30 attraktive, urbane boliger i henholdsvis 30 m2 og 60 m2.
Illustration af personalebygning til Randers Naturcenter

Randers Naturcenter

Med dette byggeprojekt ønsker Randers kommune en bygning, hvor man kan formidle ”bæredygtighed” og give inspiration til og ”hands on” på forskellige konstruktioner med bæredygtige materialer, konstruktionsopbygninger og isoleringsmaterialer.
Illustration af Feldballe Friskole & Børnehus

Feldballe Friskole & Børnehus

Feldballe Friskolen er et udviklingsprojekt der fletter innovation med arkitektur der gør en forskel. Det er drevet af en grundlæggende nysgerrighed efter at blive klogere på nye byggeteknikker og en mere biobaseret tilgang til byggematerialer.
Illustration af botilbud i Furesø Kommune

Botilbud Søndersø

Bofællesskabet etableres i et nyopført enfamiliehus på 974 m² i ét plan. Huset indrettes som én bolig med 16 beboere, fællesarealer og servicearealer samt to små gårdhaver i midten, med adgang og visuel kontakt fra fælles arealer.
Illustration af enfamiliehus fra Lind & Risør

Enfamiliehus i Jyllinge

Byggeprojektet er et fritliggende enfamiliehus beliggende i Jyllinge i Roskilde kommune i nærheden af Roskilde Fjord. Huset opføres som et et-plans længehus på 201 m² udført med traditionelt materialevalg.
Visualisering af Bendixminde Brdr Thybo ejendomsudvikling

Bendixminde

Projektet er et rækkehusbyggeri med 35 boliger i Odder Kommune. Projektet ønsker at skabe boliger med et sundt indeklima og lav miljøbelastning. Træ anvendes som bærende konstruktion og der stilles skrappe krav til afgasning og kemi.
Kort over institution i Aabyhoej Aarhus kommune

Institution i Åbyhøj - Aarhus Kommune

På en nuværende naturgrun beliggende imellem et erhvervsområde og et rekreativt område centralt i Aarhus, skal der opføres en seks-gruppers institution. Grunden er ca. 5500 m². Bygningen forventes af udgøre 1200 m².
Eksempel på visning af case i Casebanken

Se alle de tilmeldte byggeprojekter i casebanken

Formålet med casebanken er at opsamle erfaringerne fra de deltagende byggeprojekter og dele viden på tværs af byggebranchen.

Video

Introduktion til den frivillige bæredygtighedsklasse (3:50 min.)

Vejledning om den frivillige bæredygtighedsklasse

Hent 'Vejledning om den frivillige bæredygtighedsklasse'
i PDF-format (A4) her:

Udfyld tilmeldingsformularen og deltag i testen

Hent 'Vejledning om tilmelding, casebank og dokumentation af krav' i PDF-format (A4) her.

Krav og vejledning

Livscyklusvurdering – bygningens samlede klimapåvirkning

Krav og vejledning

Ressourceanvendelse på byggepladsen

Krav og vejledning

Totaløkonomisk analyse – omkostninger til opførelse, drift og vedligehold

Krav og vejledning

Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet

Krav og vejledning

Dokumentation af problematiske stoffer

Krav og vejledning

Afgasninger til indeklimaet

Krav og vejledning

Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet

Krav og vejledning

Støj fra ventilationssystemer i boliger

Krav og vejledning

Rumakustik i boliger

Krav og vejledning