Den frivillige bæredygtighedsklasse

LCA i praksis

Publikationen og de tilhørende videoer har til formål at give rådgivere og andre interesserede i byggebranchen en introduktion og praktisk viden om livscyklusvurdering (LCA) i byggeri.

Januar 2021

Seneste tilmeldinger til den frivillige bæredygtighedsklasse

Eksempel på visning af case i Casebanken

Se alle de tilmeldte byggeprojekter i casebanken

Formålet med casebanken er at opsamle erfaringerne fra de deltagende byggeprojekter og dele viden på tværs af byggebranchen.
Statsligt kontorknudepunkt i Odense. Visualisering: CF Møller Architects

Statsligt kontorknudepunkt i Odense

Regeringen har besluttet, at der skal etableres et kontorbyggeri med op til 31.000 kvadratmeter statslige kontorarbejdspladser i Odense.
Visualisering af boliger på Dragehøjvej

Familieboliger på Dragehøjvej i Gistrup

2 etager byggeri med familieboliger i både 1 og 2 etager.
Opstalt af facaderenoveringen af Farstrup Skole

Facaderenovering på Farstrup Skole

Byggeprojektet på Farstrup Skole omhandler en energioptimering af facaden samt etablering af udhæng på de berørte facader. De nuværende eternitforplader udskiftes med en ny teglmur...
Visualisering af renoveringen af Skovgårdsparken

Renovering af Skovgårdsparken, afd. 5

Skovgårdsparken er et boligområde beliggende i Birkerød, og er opført perioden 1960-62 og består af 7 boligblokke med i alt 116 lejligheder fordelt på 1-5 værelses lejlighedstyper.
Visualisering af byggeprojektet

Familieboliger på Fortunavej i Gug

Byggeriet udføres som boliger i et niveau. Der udføres ens boliger i stuen, og på 1. sal. Adgang til 1. Sal er via trappe og repos i stål, med komposit terrassebrædder.

Video

Introduktion til den frivillige bæredygtighedsklasse (3:50 min.)

Vejledning om den frivillige bæredygtighedsklasse

Hent 'Vejledning om den frivillige bæredygtighedsklasse'
i PDF-format (A4) her:

Udfyld tilmeldingsformularen og deltag i testen

Hent 'Vejledning om tilmelding, casebank og dokumentation af krav' i PDF-format (A4) her.

Krav og vejledning

Livscyklusvurdering – bygningens samlede klimapåvirkning

Krav og vejledning

Ressourceanvendelse på byggepladsen

Krav og vejledning

Totaløkonomisk analyse – omkostninger til opførelse, drift og vedligehold

Krav og vejledning

Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet

Krav og vejledning

Dokumentation af problematiske stoffer

Krav og vejledning

Afgasninger til indeklimaet

Krav og vejledning

Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet

Krav og vejledning

Støj fra ventilationssystemer i boliger

Krav og vejledning

Rumakustik i boliger

Krav og vejledning